ดำเนินกิจกรรมเชิญธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 28 ก.ย.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7พัน.5 พร้อม ด้วยกำลังพล นายทหาร,นายสิบและพลทหาร ดำเนินกิจกรรมเชิญธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ณ ลานทหารเสือลานนาไทย ร.7 พัน.5