ร่วมแสดงความยินดีกับ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้รับรางวัล กำลังพลทหารราบดีเด่น ประจำปี 2560

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 26 ก.ย.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้เข้ารับรางวัล "ทหารราบดีเด่น" จากท่าน ผบ.ทบ. เนื่องในวันทหารราบและพิธีเทิดเกียรตินายพลเหล่าทหารราบ ณ.ศูนย์การทหารราบ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันต์ โดยมี พท.ท.สมหมาย วงค์มาก อดีต ผบ.ร.7พัน.5 ร่วมแสดงความยินดี ถือเป็น ผบช.ที่เป็นแบบอย่างให้กับกำลังพลในการบังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมทั้งขับเคลื่อนงานสนองนโยบาย ผบช.แต่ละระดับชั้นอย่างเป็นรูปธรรม