ให้ความรู้แก่กำลังพล หน่วย ร.7 พัน.5 ที่จะปฏิบัติราชการสนามในปีงบประมาณ 2561

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 26 ก.ย.60 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายกาวิละ นำโดย พ.ต.หญิง พวงผกา ใจแข็ง และ ร.อ.หญิง อภิญญา เมืองมูล ให้ความรู้แก่กำลังพล หน่วย ร.7 พัน.5 ที่จะปฏิบัติราชการสนามในปีงบประมาณ 2561 เรื่อง การปฐมพยาบาลในสนาม โรคตามแนวชายแดน โรคระบบทางเดินหายใจ และคัดกรองสุขภาวะจิตห้วงก่อนปฏิบัติราชการสนาม ณ ห้องอบรม ร้อย.อวบ.ที่ 2