ประชุมชี้แจงผู้ฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/60

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 21 ก.ย.60 ร.ต.ดวงพิชัย เพ็ญเดือนงาม และ ร.ต.อุดม กันทา เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคลมร้อนในการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 และชมสาธิตการฝึกท่าเบื้องต้น 13 ท่า ที่ได้รับการแก้ไขปรับปรุง ณ หอประชุมโรงเรียนเสนาธิการทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารบก กรุงเทพมหานคร โดยมี พล.ต.ไตรรงค์ ทองเนื้อสุก ผอ.สกฝ.ยศ.ทบ. เป็นประธานการอบรม มีผู้ฝึกเข้ารับการอบรม จำนวน 317 นาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย