บรรยายให้กับกำลังพลนายทหาร นายสิบและพลทหาร

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 20 ก.ย.60 พ.ต.อนุ อินปั๋น ผบ.ร้อย.สสก. ร.7 พัน.5 ได้มาบรรยายที่ ร้อย.สสก. ร.7 พัน.5 ในเรื่องอุดมการณ์การรักชาติและความสามัคคี การเสียสละ ภายในหน่วย ให้กับกำลังพลนายทหาร นายสิบและพลทหาร ร.7 พัน.5 พร้อมทั้งได้แนะนำการปฏิบัติงานภายในกอง ร้อย.สสก. ให้กับ นายทหาร นายสิบ ร้อย.สสก. ร.7 พัน.5 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย