มอบห้องสมุดโรงเรียนชายแดน

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 20 ก.ย.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นผู้แทนคณะวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มอบห้องสมุดโรงเรียนชายแดน โรงเรียนบ้านไทรงาม ต.แม่นาเติง อ.ปาย จว.ม.ส.