โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 191000 ก.ย.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วย นายทหาร,นายสิบ,พลทหารและชมรมแม่บ้านทหารบก ร.7 พัน.5 ร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานและมอบดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในห้วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 999 ช่อ ณ ศาลาประชาคมอำเภอปาย ที่ว่าการ อ.ปาย จว.ม.ส.โดยมีนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.ปาย จว.ม.ส.เป็นผู้รับมอบ