มอบพันธุ์กล้าดอกดาวเรือง และร่วมปลูกดอกดาวเรือง

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 18 ก.ย.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 มอบพันธุ์กล้าดอกดาวเรือง ให้ร้อย ขนต.ของหน่วยและร่วมปลูกดอกดาวเรือง พร้อมด้วยนายทหาร, ฝ่ายอำนวยการ เพื่อประดับในพื้นที่ในห้วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช รุ่นที่1 จำนวน 5,000 ต้น