มอบเงินรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับการประดับเครื่องหมายผู้ชำนาญการทหารราบ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 18 ก.ย.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้มอบเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท ให้กับ ส.อ.กอบเกียรติ โพธิ์ศรี ที่ได้รับการประดับเครื่องหมายผู้ชำนาญการทหารราบ จากศูนย์การทหารราบ จากการเข้าร่วมแข่งขันห้วง 10 – 11 ก.ย.60 ณ ศูนย์การทหารราบ ที่ผ่านมา