ร้อย ร.752 พบยาเสพติด จำนวน 200,000 เม็ด

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 15 ก.ย.60 ร้อย ร.752 ได้จัด กพ.1ชป. นำโดย ร.ท.วิทยา อินต๊ะก๋อน ทำการ ลว.ตรวจสอบ เส้นทางจากกรณีรถหลบหนีเมื่อวันที่ 13 ก.ย.60 ตรวจพบ กระสอบต้องสงสัยบริเวณข้างทาง ถนนสาย1095 จำนวน 2 กระสอบแต่ละกระสอบห่างกันประมาณ 20 เมตร จากการตรวจสอบพบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมตแอมเฟตามีน) รวม จำนวน ประมาณ 200,000 เม็ด จึงได้แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนิการตามกฏหมายต่อไป