พิธีปิดการฝึก นศท.มทบ.33

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 15 ก.ย.60 ร.อ.ปิยเชษฐ คำชมภู ผบ.ร้อย.3/น.ฝยก. ร่วมพิธีปิดการฝึก นศท.มทบ.33 ( ศูนย์ฝึกเคลื่อนที่ ร.7 พัน.5 ) อ.ปาย จ.ว.ม.ส. และร่วมชมการแสดง ของ นศท. ณ สนาม ร้อย.อาวุธเบาที่ 2