จัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ ให้นักศึกษาวิชาทหารที่เข้ารับการฝึกศึกษา

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 14 ก.ย. 60 กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 ได้จัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ กองพันทหารราบ ให้นักศึกษาวิชาทหารที่เข้ารับการฝึกศึกษาระหว่างวันที่ 4-15 ก.ย.60 ณ ศูนย์ฝึกเคลื่อนที่ ร.7 พัน.5 มีนักศึกษาวิชาทหารเข้าชม 498 นาย