แข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาวิชาทหารกับนักกีฬาของหน่วย

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 13 ก.ย.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ เป็นประธานแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาวิชาทหารกับนักกีฬาของหน่วย เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ แสดงออกถึงการมีน้ำใจนักกีฬา ณ สนามชั่วคราว ร.7 พัน.5