ร่วมโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ กิจกรรม ทำดีเพื่อพ่อ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 13 ก.ย.60 หน่วย ร.7 พัน.5 จัดกำลังพล ร่วมกับผู้นำชุมชน, ผู้นำท้องถิ่น, จนท.เทศบาลตำบลปายและประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ กิจกรรม ทำดีเพื่อพ่อ ประจำปี 2560 ร่วมพัฒนาทำความสะอาดลำห้วยม่วงกอนที่ไหลผ่านเทศบาลตำบลปายโดยมีนายอัครเดช ตาปราบ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปายเป็นประธาน