อบรม นศท.ชั้นปีที่ 1, 2 และ 3

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 11 ก.ย.60 ร.ต.ดวงพิชัย เพ็ญเดือนงาม น.ปกครองชั้นปีที่ 2 ได้อบรม นศท.ชั้นปีที่ 1/2 และ 3 อุดมการณ์ความรักชาติ เรื่องการเสียดินแดน 14 ครั้ง ณ ห้องอบรม ร้อย.2