รับการประดับเครื่องหมายผู้ชำนาญการทหารราบ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 10 ก.ย.60 ส.อ.กอบเกียรติ โพธิ์ศรี ได้รับการประดับเครื่องหมายผู้ชำนาญการทหารราบ ที่เข้ารับการทดสอบ ตั้งแต่ 4 -11 ก.ย 60 ณ ศูนย์การทหารราบ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันต์