พบปะอบรมนักศึกษาวิชาทหาร

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 12 ก.ย.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้พบปะอบรม นักศึกษาวิชาทหาร มทบ.33 (ศูนย์ฝึกเคลื่อนที่ ร.7 พัน.5 ) เรื่อง ความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน ม.ส., ภัยคุกคามที่มีผลต่อความั่นคงของประเทศ, ภัยคุกคามใน 3 จชต., หน้าที่ของทหารและความสามัคคีของคนในชาติ ณ ห้องอบรม ร้อย.อาวุธเบาที่ 2