ตรวจการฝึกและพบปะนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.33

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 11 ก.ย.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้เดินทางตรวจ การฝึก และพบปะนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.33 ( ศูนย์ฝึกเคลื่อนที่ ร.7 พัน.5 ) ประจำปีการศึกษา 2560 ชั้นปีที่ 1, 2, 3 ณ สนามฝึก หน่วย ร.7 พัน.5