ตรวจการตรวจสภาพความพร้อมรบ การฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ที่จะเดินทางประเมินผลการฝึก

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 11 ก.ย.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้เดินทางตรวจ การตรวจสภาพความพร้อมรบ การฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ของหมวดปืนเล็กตรวจสอบ ที่จะเดินทางประเมินผลการฝึก ในพื้นที่ อ.ป่าซาง จ.ว.ล.พ.รวมทั้งให้คำแนะนำในการฝึกและเตรียมการ ณ สนามหน้า ร้อย.อวบ.ที่ 1