ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย "กีฬามวลชน 4.0 ( Sport For All 4.0 )

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 6 ก.ย.60 กำลังพล ร.7พัน.5 ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย "กีฬามวลชน 4.0 ( Sport For All 4.0 )" เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีในการทำงานอย่างต่อเนื่อง แก่ประชาชนทั่วไป ณ โรงเรียนปายวิทยาคาร อ.ปาย จว.ม.ส. โดยมีนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.ปาย เป็นประธาน