พิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (ศฝท.มทบ.33) ประจำปีการศึกษา 2560

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 050900 ก.ย.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (ศฝท.มทบ.33) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์ฝึกเคลื่อนที่ ร.7 พัน.5 ณ สนามหน้าร้อยอาวุธเบาที่ 2 มียอดนักศึกษาเข้ารับการฝึกศึกษา 499 นาย