ตรวจเยี่ยมให้ใจกำลังพลตรวจสอบ ร.7/5

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 3 ก.ย.60 ผบ.ร.7/5 ตรวจเยี่ยมให้ใจกำลังพลหมวดปืนเล็กตรวจสอบ ร.7/5 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ แก่ ผบ.มว.ในการปฏิบัติการฝึก ณ อ.ปางซาง จ.ว.ล.พ.