ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “เทศกาลดนตรีรับลมหนาว”

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 1 ก.ย.60 ร.อ.คำรณ โมจรินทร์ น.ฝ่ายกิจกรรมพลเรือน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “เทศกาลดนตรีรับลมหนาว” ระหว่างวันที่ 1-2 ก.ย.60 ณ บริเวณสนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลปาย ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และงานเทิดพระเกียรติจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้งกระตุ้นการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ