เยี่ยมชมพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ของหน่วยและปล่อยพันธุ์หมูป่าจำนวน 3 ตัว

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 1 ก.ย.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้เดินทางเยี่ยมชมพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ของหน่วยและปล่อยพันธุ์หมูป่าจำนวน 3 ตัว ที่ได้รับการสนับสนุนจาก พล.ม.1 และหน่วยจะได้ทำการขยายพันธุ์ต่อไป ณ พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ