ตรวจสภาพความพร้อมรบ การฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ประจำปี 60 ที่จะเดินทางไปประเมินผลการฝึก

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 31 ส.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้เดินทางตรวจ การตรวจสภาพความพร้อมรบ การฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ประจำปี60 ของหมวดปืนเล็กตรวจสอบที่จะเดินทางประเมินผลการฝึกในพื้นที่บ้านบวกกอห้า ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ว.ลำพูน รวมทั้งให้คำแนะนำในการฝึกและเตรียมการ ณ สนามหน้า ร้อย.อวบ.ที่ 2