อบรมศิลธรรมเรื่องการปฎิบัติที่ตั้งมั่นอยู่ในหลักแห่งความดี และการประพฤติดีทางวินัยของทหาร

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 2 กย.60 ร.อ. บัญชา วิโรจน์สกุล อ.ศ.จ.ร.7 อบรมศิลธรรม ให้กับ พลทหารหน่วย ร.7 พัน.5 เรื่องการปฎิบัติที่ตั้งมั่นอยู่ในหลักแห่งความดี และการประพฤติดีทางวินัยของทหาร มียอดทหารกองประจำการเข้ารับการอบรม 188 นาย ณ ห้องอบรม ร้อย.อวบ.ที่ 2