ร่วมมอบทุนยังชีพให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 2 ก.ย.60 ผบ.พล.ร.7 ประธานชมรมแม่บ้านพลร.7 และคณะ ได้เดินทางมอบทุนยังชีพจากประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษและคู่สมรสที่ทุพลภาพของหน่วย ร.7 พัน.5 จำนวน 2 คน ได้แก่ ด.ช.นิภัทร์ และนางณิชาภัทร์ สุหล้า ณ บ้านเลขที่ 94 ม.8 ต.บ้านสาง อ.เมือง จ.ว.พ.ย. รวมทั้ง คุณบุษรากรน์ มณีวรรณ ประธานชมรมแม่บ้าน ร.7 พัน.5 ร่วมพบปะพูดคุยและให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตประจำวัน