ร่วมงานฌาปนกิจศพ พลฯ วัชระ เต็นพิพัฒน์

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 2 ก.ย.60 พ.ต.วัชระ ถึกสุวรรณ น.ฝยก.ร.7 พัน.5 พร้อมกำลังพล นายทหาร นายสิบ และพลทหาร ร่วมงานฌาปนกิจศพ พลฯ วัชระ เต็นพิพัฒน์ ณ สุสานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมี พ.ท.เจษฎาวัฒน์ เพ็งพร เสธ.ฉก.ร.17 เป็นประธาน