ร่วมสวดพระอภิธรรมศพ พลทหารวัชระ เต็นพิพัฒน์

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 1 ก.ย.60 ร.7 พัน.5 จัดกำลังพลร่วมสวดพระอภิธรรมศพ พลทหารวัชระ เต็นพิพัฒน์ ณ วัดดอนเจดีย์ ต.จองคำ อ.เมือง จว.ม.ส. โดยมี พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน5 เป็นประธาน