กำลังพล ร.7 พัน.5 เข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมหลักสูตร ทีมกู้ชีพ กู้ภัย ป่าภูเขา

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อวันที่ 25 ส.ค.60 กำลังพลจากของกองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 ได้เข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมหลักสูตร ทีมกู้ชีพ กู้ภัย ป่าภูเขา ระหว่างวันที่25-26 ส.ค.60 ในวันนี้ได้ทำการฝึก ในเรื่อง เงื่อนเชือก การขึ้นลงทางดิ่ง ณ กองแลน ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.ว.ม.ส.