ประชุมการแต่งตั้งกรรมการและกำหนดพื้นที่ผ่อนผันการจำหน่ายสินค้า (ถนนคนเดิน อ.ปาย)

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 23 ส.ค. 60 ร.ต.ดวงพิชัย เพ็ญเดือนงาม น.สารสนเทศ เข้าร่วมประชุมการแต่งตั้งกรรมการและกำหนดพื้นที่ผ่อนผันการจำหน่ายสินค้า (ถนนคนเดิน อ.ปาย) รวมทั้งร่วมปรึกษาหารือในการจำหน่ายสินค้าโดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ทางสาธารณะในการสันจรของประชาชนโดยคำนึงถึงความปลอดภัย ความเป็นระเบียบและความสะอาด ณ ห้องประชุมประชาคมเฉลิมพระเกรียติเทศบาลตำบลปาย โดยมีนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย เป็นประธาน