ร่วมให้การต้อนรับนายวีระ อุไรรัตน์และ คณะฯ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 22 ส.ค.60 พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ฉก.ร.17 พร้อมด้วย นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผวจ.ม.ส., นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รอง ผวจ.ม.ส., พ.อ.สมเจตตะณ์ ภักดีบรรดิษฐ์ รอง ผอ.รมน.จว.ม.ส. (ท.), พ.อ.พิพัฒน์ ศรีทองพิมพ์ รอง ผบ.ฉก.ร.17, พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5, ร้อย.ตชด.336, ร้อย.ตชด.337, ที่ทำการ ปค.จว.ม.ส., ตร.ภ.จว.ม.ส., ร้อย.ร.1731 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ นายวีระ อุไรรัตน์ รองเลขาธิการ สมช. และ คณะฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจสอบสถานการณ์ด้านความมั่งคงภายหลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานไทยในการส่งผู้หนีภัยจากการสู้รบจากเมียนมาร์ กลับสู่มาตุภูมิ และรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านความมั่นคง ณ ห้องประชุม บก.ฉก.ร.17 บ.ม่อนตะแลง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จว.ม.ส.