กำลังพล ร.7 พัน.5 เตรียมความพร้อมบรรเทาสาธารณะภัยช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 21 ส.ค.60 ร.อ.ปิยเชษฐ คำชมภู ปฏิบัติหน้าที่ น.ฝยก.ได้ทำการตรวจความพร้อม กำลังพล ยุทโธปกรณ์ บรรเทาสาธารณภัย ในการเตรียมความพร้อมในการซักซ้อมแผนช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย เช่น ทางน้ำ น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ยานพาหนะตกเขา ณ สนามหน้าร้อย.อวบ.ที่ 2