เข้าร่วมการประชุมสมาชิกสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.3 ครั้งที่ 3/2560

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 60 ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.พล.ร.7 และ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.นขต.พล.ร.7 ถึงระดับกองพัน เข้าร่วมการประชุมสมาชิกสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.3 ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุม 202 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จว.พ.ล. โดยมีประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.3 เป็นประธาน