ร่วมต้อนรับคณะตรวจประเมินฯ โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น(บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2560

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 60 ร.อ.สุนทร ฟองมาลา ฝอ.2 ร.7.พัน.5 ตัวแทน ผบ.ร.7.พัน.5 เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานฯ ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น ( บ้านสวย เมืองสุข ) ประจำปี 2560 ระดับภาค โดยอธิบดีกรมการปกครองมอบหมายให้ นายชำนาญวิชย์ เตรัตน์ รองอธิการบดีกรมปกครองเป็นประธานตรวจการประเมินผลงาน ณ ศูนย์การศึกษาธรรมชาติบ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งสา อำเภอ ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน