ทดสอบความสมบูรณ์แข็งของร่างกาย ประจำปี 2560 ( ครั้งที่ 2 )

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อวันที่ 16 ส.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้นำกำลังพลนายทหาร และนายสิบ ทดสอบความสมบูรณ์แข็งของร่างกาย ประจำปี 2560 ( ครั้งที่ 2 ) เพื่อส่งเสริมให้กำลังของหน่วยมีสมรรถภาพร่างกายและปลุกจิตสำนึกในการหันมาสนใจด้านสุขภาพของตนเอง ณ สนามทดสอบร่างกาย ของหน่วย การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย