เข้าร่วมประชุมการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อวันที่ 15 ส.ค.60 ร.อ.ปิยเชษฐ คำชมภู ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.3 ร.7 พัน.5 เป็นตัวแทน ผบ.ร.7 พัน.5 เข้าร่วมประชุมการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อุทกภัยน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก) ณ หอประชุมประชาคม เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลปาย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย