เข้าร่วมประชุมโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่การปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อวันที่ 15 ส.ค.60 ร.ต.ดวงพิชัย เพ็ญเดือนงาม น.สารสนเทศ ผู้แทน ผบ.ร.7 พัน.5 เข้าร่วมประชุมโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่การปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ณ ที่ว่าการอำเภอปาย โดยมี นายธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒนาเมธา ป.อาวุโส เป็นประธาน