ร.7 พัน.5 จัดกำลังพล ร่วมพัฒนาสาธารณสถานสุสาน ต.เวียงใต้ อ.ปาย จว.ม.ส

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อวันที่ 13 ส.ค.60 ร.7 พัน.5 จัดกำลังพล นายทหาร, นายสิบและพลทหาร ร่วมกับผู้นำชุมชน, ผู้นำท้องถิ่น, พ่อค้าและประชาชน ร่วมพัฒนาสาธารณสถานสุสาน ต.เวียงใต้ อ.ปาย จว.ม.ส เพื่อถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.ปาย จว.ม.ส.ร่วมพัฒนาฯ