ผบ.ร.7 พัน.5 และกำลังพลร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อวันที่ 12 ส.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 นายทหาร นายสิบ พลทหาร ส่วนราชการในพื้นที่อำเภอปาย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี เพื่อแสดงออกถึงความจงรัก ภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันหลักของชาติ ณ รร.ปายวิทยาคาร อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย เป็นประธาน