ร.อ.สุนทร ฟองมาลา น.ฝขว.ร.7 พัน.5 เป็นผู้แทนหน่วย ร่วมเป็นเกียรติในการจัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อวันที่ 10 ส.ค.60 ร.อ.สุนทร ฟองมาลา น.ฝขว.ร.7 พัน.5 เป็นผู้แทนหน่วย ร่วมเป็นเกียรติในการจัดงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2560 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านน้ำฮู ต.เวียงใต้ อ.ปาย จว.ม.ส. โดยมีนาย ธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.ปาย จว.ม.ส. เป็นประธาน