ร.อ.เทิดศักดิ์ พงษ์โสภณได้อบรมชี้แจงเกี่ยวกับสิทธิของทหารกองประจำการ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 9 ส.ค.60 ร.อ.เทิดศักดิ์ พงษ์โสภณ น.ฝธก/กพ.ได้อบรมชี้แจงเกี่ยวกับสิทธิของทหารกองประจำการในการได้รับสิทธิในชมรมทหารกองประจำการ และชี้แจงระเบียบที่ได้แก้ไขในการได้รับสิทธิให้มากขึ้น ณ ห้องอบรม ร้อย.อวบ.ที่ 2