พ.อ.วันชัย มณีวรรณได้พบปะและอบรมทหารกองประจำการเรื่องการปฎิบัติตนฯ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 9 ส.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้พบปะและอบรมทหารกองประจำการเรื่องการปฎิบัติตนให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของกองทัพบกและหน่วยด้านการยึดมั่นในระเบียบวินัยของกำลังพล และ ผบ.ร.7 พัน.5 ยังเน้นย้ำเรื่องห้ามกำลังพลไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โทษและพิษภัยของยาเสพติด รวมทั้งอบรมเรื่องการปลุกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งของอุปกรณ์ของทางราชการในการใช้ของต้องหวงแหนและบำรุงรักษา ณ ห้องอบรม ร้อย.อวบ.ที่ 2