ร.อ.อนุ อินปั๋น ผบ.ร้อย.สสก.ร่วมปลูกข้าวดำนา เพื่อใช้เป็นพื้นที่เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

"เดินตามรอยเท้าพ่อ" ..เมื่อ 7 ส.ค.60 ร.อ.อนุ อินปั๋น ผบ.ร้อย.สสก.ร่วมกับ กพ.นายทหาร นายสิบ พลทหาร ร้อย.นขต.ร่วมปลูกข้าวดำนา เพื่อใช้เป็นพื้นที่เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อให้กับกำลังพลและชุมชนรอบค่าย ณ พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ของหน่วย ( โดยมี ร้อย.สสก.เป็นผู้รับผิดชอบ )