ร.อ.คำรณ โมจรินทร์ร่วมพิธีเปิดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 05 ส.ค.60 ร.อ.คำรณ โมจรินทร์ ปฏิบัติหน้าที่ น.ฝกร.ร.7 พัน.5พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำชุมชน,ผู้นำท้องถิ่นและนักเรียน ร่วมพิธีเปิดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ณ หอประชุม รร.ปายวิทยาคาร ต.เวียงใต้ อ.ปาย จว.ม.ส.โดยมี พล.ท.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผอ.ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่4 กอ.รมน.เป็นประธาน