พ.ต.วัชระ ถึกสุวรรณ์ น.ฝยก.ร.7 พัน.5 ให้การต้อนรับเหล่ากาชาด จว.ม.ส.ที่มารับบริจาคโลหิต กำลังพล

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อวันที่ 3 ส.ค.60 พ.ต.วัชระ ถึกสุวรรณ์ น.ฝยก.ร.7 พัน.5 ให้การต้อนรับ นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ นายกเหล่ากาชาด จว.ม.ส.ที่มารับบริจาคโลหิต กำลังพล นายทหาร,นายสิบและพลทหารของหน่วยฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา "12 สิงหามหาราชินี" สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช 2560 ณ ห้องสอนอบรม ร้อย อวบ.ที่ 2 ร.7 พัน.5