พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อวันที่ 2 ก.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 กำลังพลนายทหาร นายสิบ พลทหาร ส่วนราชการ ประชาชน พื้นที่อำเภอปาย ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ลำน้ำ คูคลอง กำจัดขยะและสิ่งกีดขวางการระบายน้ำในแม่น้ำ ลำคลอง และเส้นทางน้ำปาย ณ วัดหมากลาง ต.เวียงใต้ อ.ปาย และร่วมทำความสะอาดลำน้ำปาย ระยะทาง 5 กม.