ร.อ.อนุ อินปั๋น ผบ.ร้อย.สสก.ตัวแทน ผบ.ร.7 พัน.5 ประชุมหารือเกี่ยวกับการฝึก นศท.ศูนย์ฝึกเคลื่อนที่

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 271330 ก.ค.60 ร.อ.อนุ อินปั๋น ผบ.ร้อย.สสก.ตัวแทน ผบ.ร.7 พัน.5 ได้ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการฝึก นศท.ศูนย์ฝึกเคลื่อนที่ ร.7 พัน.5 ระหว่างวันที่ 4 – 15 ก.ย.60 โดยมี อาจารย์ครูผู้กำกับร่วมประชุมจำนวน 12 สถานศึกษา ณ ห้องประชุม บก.ร.7 พัน.5 โดยมี พ.ต.กฤตธรรม วงค์ศรี น.เตรียมการ ศฝ.นศท.มทบ.33 ผู้ชี้แจงการประชุม