กำลังพล ร.7 พัน.5 ร่วมพิธีเปิดโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 10

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อวันที่ 27 ก.ค.60 ร.อ.อนุ อินปั๋น ผบ.ร้อย.สสก.ร่วมกับกำลังพล นายทหาร นายสิบ และพลทหาร ร่วมพิธีเปิดโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา ของหน่วย ร.7 พัน.5 ณ ห้องอบรม หลัง บก.ร.7 พัน.5