ผบ.ร.7 พัน.5 ตรวจเยี่ยมผู้เข้ารับการอบรบพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้เดินทางตรวจเยี่ยมผู้เข้ารับการอบรบพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง พบปะชุดวิทยากร ณ ศูนย์การเรียนรู้ ร้อย.สสก.ร.7 พัน.5